7 - 30 czerwca 2010

Piotr Bosacki/ Rafał Bujnowski/ Navid Nuur/ Franciszek Orłowski RÓB TAK

“Rób tak” – mówi się do kogoś widząc jego zmagania z materią, kiedy samemu się wie, jak “to” należy zrobić.
Wystawa zbiera prace artystów, których łączy charakte-rystyczny sposób myślenia o dziele sztuki, dążenie do przejrzystej i uzasadnionej konceptualnie pracy artystycznej. „Dyscyplina konceptualna”, określenie którego użył kiedyś Łukasz Gorczyca w odniesieniu do twórczości Rafała Bujnowskiego, wydaje się być terminem, który trafnie oddaje postawę wszystkich czterech artystów zaproszonych do wystawy.

Zarówno Bujnowski, jak Bosacki, Nuur i Orłowski, scalają formę i treść swoich prac w sposób zbliżony do dzieł abstrakcyjnych, pomysły wywodzą jednak zazwyczaj z obserwacji codziennych i egzystencjalnych. Mamy zatem do czynienia z pracami, o których można powiedzieć: „to jest zrobione tak i tak” – i w takim opisie zawiera się materia pracy, jej zamysł i znaczenie. Zawiera się, ale nie zamyka. Pomysłowe koncepcje nie wyczerpują potencjału zrealizowanych prac – wiedząc jak są skonstruowane, znając ich fundament, interpretujemy je z poczuciem, że wszystko jest na swoim miejscu i funkcjonuje właściwie, jakbyśmy wyszli z dobrą diagnozą od lekarza, albo oddali mieszkanie do remontu renomowanej firmie.

Skojarzenia z rzemiosłem i medycyną są uzasadnione, ponieważ cała wystawa jest w pewnym stopniu poświęcona tematowi pracy. Pracy rozumianej jako celowe, systema-tyczne i zdyscyplinowane działanie, dzięki któremu pewne obszary rzeczywistości zostają wyodrębnione z chaosu i zaczynają stanowić część jakiegoś porządku. Ważny tutaj jest nie tylko jej pragmatyczny cel, ale także sam proces, ujęte w pewien system „dzianie się”, którego finał odbywa się w głowie odbiorcy.

Zuzanna Hadryś
Michał Lasota

  • Rób tak: Bosacki/ Bujnowski/ Nuur/ Orłowski
  • Rób tak: Bosacki/ Bujnowski/ Nuur/ Orłowski
  • Rób tak: Bosacki/ Bujnowski/ Nuur/ Orłowski
  • Rób tak: Bosacki/ Bujnowski/ Nuur/ Orłowski
  • Rób tak: Bosacki/ Bujnowski/ Nuur/ Orłowski