Podstawowym zadaniem Galerii Stereo jest bliska współ- praca z artystami i kuratorska opieka nad ich twórczością. Jednocześnie niezbędnym elementem funkcjonowania galerii jest według nas goszczenie artystów spoza Polski i roz- wijanie międzynarodowego programu. Stereo jest miejscem intensywnej wymiany myśli, chce być galerią inspirującą artystów i publiczność, kreującą obraz polskiej sztuki.

Zuzanna Hadryś (+48.509.099.786)
Michał Lasota (+48.503.178.965)