20 listopada – 10 grudnia 2009

Daniel Keller/ Nik Kosmas (Aids-3D): Ford/Aten

Język reklamy, z którego Daniel Keller i Nik Kosmas zaczerpnęli, opatrując swoje artystyczne działania szyldem Aids-3D, nie jest głównym punktem odniesienia dla ich sztuki, jednak odpowiednio ustawia narrację: mamy do czynienia z ludźmi świetnie odnajdującymi się we współczesności i bawiącymi się jej regułami. Inne skojarzenie, z science-fiction, jest jak najbardziej na miejscu ponieważ właśnie amalgamat osiągnięć naukowych, wiedzy i fikcji (artystycznego kłamstwa) wybrali sobie jako teren działania.

Keller i Kosmas realizują projekt fikcyjnej punkowej archeologii – traktują historię jako zbiór przedmiotów/eksponatów wymieszanych w pojemnym garnku, i podają dania z nieprzystających do siebie smaków: filozofii antycznej, UFO, mitologii, seksu, technologii i teorii spiskowych. Przewodnim wątkiem towarzyszących tej mieszance poszukiwań jest tropienie rudymentów myślenia religijnego oraz niezależnego od epoki rytualnego podłoża kultury. W jednej z najnowszych prac wideo („Heat Death”) pokazują stanowisko komputerowe przysypane kurzem jak wulkanicznym pyłem – przewrócony fotel, na stoliku monitor i klawiatura wyglądają jakby były obrazem sprzed cywilizacyjnego przełomu. Patrzymy na ubrany w archaiczny kostium obiekt codziennego użytku – komputer PC – jak na relikt przeszłości. Ale czyż manipulacja obrazem historycznym, która jest ich strategią, nie jest także cechą charakterystyczną epoki w której żyjemy? Daniel i Nik sabotują (wyobrażoną) ciągłość toku dziejów wprowadzając weń rozliczne zakłócenia, snując halucynacyjne, alternatywne wizje. Spłaszczona i skondensowana wiedza okazuje się w rękach amerykańskiego duetu mutantem o wielu obliczach. Ich eseistyka wiąże z dużym polotem prehistorię i współczesność, motywy antyczne i wysoko rozwiniętą technologię w ciąg skojarzeń napędzanych siłą błyskotliwej wyobraźni. Ta anarchiczna dezynwoltura ma działanie wyzwalające. Apokaliptyczne wizje Aids-3D osadzone są w tak zwanym realnym życiu. Bombardując widza nadmiarem obrazów i wiedzy zapośredniczonej technologicznie Keller i Kosmas próbują bowiem – jakby to poważnie nie zabrzmiało – zdiagnozować stan ducha człowieka XXI wieku.

Trudno stwierdzić jednoznacznie czy twórczość Aids-3D jest krytyczna czy afirmatywna – raz po raz wychyla się to w jedną to w druga stronę. Wydaje się że Keller i Kosmas chcą sformułować pragmatyczną wizję uczestniczenia w świecie zmienionym przez media i nowe formy komunikacji. Przyświeca jej troska o to by narzędzia jakie technologia dostarcza społeczeństwu były racjonalnie używane.

Michał Lasota

  • Aids-3D / Ford/Aten
  • Aids-3D / Ford/Aten
  • Aids-3D / Ford/Aten
  • Aids-3D / Ford/Aten