8 - 28 listopada 2010

Darri Lorenzen Vanishing

Główną kwestią, którą w swej twórczości podejmuje Darri Lorenzen jest pytanie w jaki sposób człowiek percypuje przestrzeń; jego realizacje wchodzą w aktywny dialog z architekturą, w której się pojawiają, wykorzystują specyfikę miejsca. Poprzez pracę nad światłem i dźwiękiem, Lorenzen wprowadza widza w abstrakcyjne sytuacje, po to aby zakwestionować to, co wydaje się fundamentalne dla jego poczucia rzeczywistości. Równocześnie, partykularne punkty widzenia oglądających i znaczenia, które po- szczególne perspektywy za sobą niosą, to równie ważne elementy prac artysty. Jak sam mówi „widz wnosi 80% znaczenia moich prac”.
Tytuł wystawy przygotowanej dla Stereo świadczy wy- raźnie o zainteresowaniach Lorenzena – owo „znikanie” jest jednak nieoczywiste, ponieważ w realizacji Darriego oznacza nie tyle melancholijną atmosferę, co technologiczną symulację. Daleki od estetyki high-tech Lorenzen inscenizuje swój seans używając prostych rozwiązań i bawiąc się właściwościami materiału. Prowadzi z widzem percepcyjną grę, podważając jego pierwotne wrażenia. Wszystko po to, by przywrócić mu poczucie zakorzenienia w czasie i przestrzeni, i uwolnić poetycki potencjał sytuacji jaką wspólnie kreują.

Zuzanna Hadryś
Michał Lasota

  • Darri Lorenzen/ Vanishing
  • Darri Lorenzen/ Vanishing
  • Darri Lorenzen/ Vanishing
  • Darri Lorenzen/ Vanishing
  • Darri Lorenzen/ Vanishing