13 marca - 9 kwietnia 2011

EXPO Kolonie / Stereo Wszystko

Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki,
Mateusz Sadowski, Magdalena Starska,
Iza Tarasewicz

rysunek to tysiąc słów
rzeźba to tysiąc rysunków
film to tysiąc rzeźb
słowo to tysiąc filmów

(Piotr Bosacki)

Wystawa gościnna w Galerii Kolonie, Warszawa.

-
EXPO Kolonie / Stereo
Zamieniając się na miesiąc galeriami, chcemy zintegrować najciekawsze naszym zdaniem środowiska młodej polskiej sztuki: poznańskie i warszawskie. Małe galerie – o czym na co dzień zdajemy się zapominać – to po pierwsze instytucje mobilne. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi EXPO Kolonie / Stereo publiczność, krytycy, kolekcjonerzy i kuratorzy zobaczą sztukę młodego pokolenia w nieco szerszym ujęciu i dostrzegą punkty styczne, a także charakterystykę filozofii twórczej obu środowisk. Realizując wyjazdowe wystawy będziemy mieli okazję spojrzeć „na świeżo” na nasze własne działania. Jednocześnie proponujemy namysł nad sposobami funkcjonowania niewielkich galerii prywatnych u progu drugiej dekady XXI wieku – ich powinnościami, funkcjami i strategiami. Dlatego Galeria Stereo przez miesiąc będzie gościć w Galerii Kolonie, zaś Galeria Kolonie – w Stereo.

Jakub Banasiak, Zuzanna Hadryś, Michał Lasota

  • EXPO Kolonie / Stereo: WSZYSTKO
  • EXPO Kolonie / Stereo: WSZYSTKO
  • EXPO Kolonie / Stereo: WSZYSTKO
  • EXPO Kolonie / Stereo: WSZYSTKO
  • EXPO Kolonie / Stereo: WSZYSTKO
  • EXPO Kolonie / Stereo: WSZYSTKO
  • EXPO Kolonie / Stereo: WSZYSTKO