11 marca - 9 kwietnia 2011

EXPO Kolonie / Stereo Cześć

Tymek Borowski, Norman Leto, Noviki Studio
[Marcin Nowicki & Katarzyna Nestorowicz],
Katarzyna Przezwańska, Filip Sadowski,
Paweł Sysiak, Maria Szkop, Paweł Śliwiński

Gościnna wystawa w Galerii Stereo sprowokowało nas do przemyślenia modelu wystawy operującej wyrywkowymi pracami, a w szerszym ujęciu – modelu wystawy zbiorowej. Czy pojedyncze dzieło może reprezentować postawę danego artysty, jego filozofię i metodę pracy? I czy w ogóle ma jakąkolwiek siłę? Gdzie przebiega granica pomiędzy błyskotliwą kuratorską konstrukcją a mechanicznym naddawaniem sensów danemu zespołowi prac? Czy za komunikatywność prezentacji zbiorowej zawsze płaci się instrumentalizacją poszczególnych prac?

Jednocześnie uznaliśmy, że w projekcie EXPO najważniejsza jest wymiana doświadczeń, a nie jego fizyczna emanacja, czyli wystawa. Jednym słowem, istotą jest to, co bezpo- średnie – kontakt z drugą osobą, wspólne działanie. W takim ujęciu projekt EXPO jest w gruncie rzeczy egoistyczny wobec widza. Dlatego, chcąc zachować konsekwencję, wybraliśmy bezpośredniość artystycznego i kuratorskiego gestu, proponując wystawę o niemożności. Rozcieńczając wystawę i luzując nitki biegnące pomiędzy poszczególnymi pracami, opowiadamy o „niegramotności” sztuki, jej ułomnościach i swoistych „kłopotach z komunikacją”. A jeśli próbujemy się komunikować, to robimy to maksymalnie wprost, porzucając skomplikowane kody sztuki. Jednym słowem, chcemy się przedstawić, wiedząc, że jesteśmy skazani na porażkę. Cześć.

Jakub Banasiak
(Galeria Kolonie)

-
EXPO Kolonie / Stereo
Zamieniając się na miesiąc galeriami, chcemy zintegrować najciekawsze naszym zdaniem środowiska młodej polskiej sztuki: poznańskie i warszawskie. Małe galerie – o czym na co dzień zdajemy się zapominać – to po pierwsze instytucje mobilne. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi EXPO Kolonie / Stereo publiczność, krytycy, kolekcjonerzy i kuratorzy zobaczą sztukę młodego pokolenia w nieco szerszym ujęciu i dostrzegą punkty styczne, a także charakterystykę filozofii twórczej obu środowisk. Realizując wyjazdowe wystawy będziemy mieli okazję spojrzeć „na świeżo” na nasze własne działania. Jednocześnie proponujemy namysł nad sposobami funkcjonowania niewielkich galerii komercyjnych u progu drugiej dekady XXI wieku – ich powinnościami, funkcjami i strategiami. Dlatego Galeria Stereo przez miesiąc będzie gościć w Galerii Kolonie, zaś Galeria Kolonie – w Stereo.

Jakub Banasiak, Zuzanna Hadryś, Michał Lasota

  • EXPO Kolonie / Stereo: Cześć
  • EXPO Kolonie / Stereo: Cześć
  • EXPO Kolonie / Stereo: Cześć
  • EXPO Kolonie / Stereo: Cześć
  • EXPO Kolonie / Stereo: Cześć