7 marca - 12 kwietnia 2015

Gizela Mickiewicz Masa i stan

Aby znaleźć odpowiednie „słowo” i dać wyraz myśli, często szukamy analogii w świecie fizycznym. Skojarzenia i porównania – owo nieuniknione „jak”, które stawiamy między uczuciami i przedmiotami, aby je opisać – stanowią główne narzędzia języka: opowiadamy o jednej rzeczywistości, przywołując/powołując szkicowo i naprędce inną. Mowa oraz tekst nabierają wówczas siły.
W najnowszych pracach Gizeli Mickiewicz rezonuje doświadczenie spotkania towarzyskiego, które sama opisuje w ten sposób: „Mała grupa ludzi z czasem stawała się liczniejsza i coraz bardziej głośna. Przez dłuższy czas przyglądałam się temu, w jak różny sposób były witane dochodzące osoby i jak zmieniał się klimat spotkania, zależnie od tego, kto doszedł. Zauważyłam, że nazywając te zmiany atmosfery, czegoś nie istniejącego namacalnie, sięgam po słowa bardzo konkretne, właściwe opisom materii stałej. Urządziłam sobie krótką prywatną zabawę i zaczęłam wyolbrzymiać te subtelne zmiany. Wchodzące osoby były prawie jak kształty o przynależnych im masach i właściwościach: niektóre lepkie i brzydkie jak postrzępiona wata cukrowa, inne dumne, rozłożyste pod, którymi chętnie się siada, jedna osoba była np. formą z każdej strony wklęsłą. Wspólnie urabiali kształt spotkania, dziwny i w wielu miejscach niejednorodny. Pamiętam to jako doświadczenie przede wszystkim wizualno-materialne”.
Na wystawę „Masa i stan” składa się cykl prac rzeźbiarskich, które obrazują złożone stany mentalne za pomocą form wizualnych. Kształty, faktury i ciężar materii, relacje między przedmiotami tworzą komunikaty, odzwierciedlając napięcia i subtelności emocjonalne właściwe dla stanów wewnętrznych. A zatem – niełatwy do wyrażenia słowami stan znajduje swoją materialną reprezentację, czy wręcz ucieleśnienie. Zamierzeniem Mickiewicz jest „sprowadzanie subtelnego poczucia wewnętrznego do ciała stałego” – wizualne przedstawienie takich momentów jak konflikt wewnętrzny, doświadczanie sprzecznych uczuć, doświadczanie uczuć nieostrych, niuanse relacji międzyludzkich – i uchwycenie ich zanim zostaną nazwane.

  • Gizela Mickiewicz: Masa i stan
  • Gizela Mickiewicz: Masa i stan
  • Gizela Mickiewicz: Masa i stan
  • Gizela Mickiewicz: Masa i stan