10 – 30 czerwca 2009

Jeroen Jongeleen: Influenza / SNEEZE! (great details)

Wystawa influenza / SNEEZE! (great details) zawierać będzie najnowsze prace Jeroena Jongeleena. Ten zamieszkały w Rotterdamie artysta działa na ulicach miast pozostawiając ślady reflektujące ich możliwości i ograniczenia. Ignoruje zasady i powagę, i celebruje miasto jako generatywną ideę – myśl uwalniającą obraz ludzkiego zamieszkiwania. Tropy, które Jongeleen pozostawia nie są wandalizmem ani jedynie wypełnionymi znaczeniem znakami, a starają się skromnie komunikować zewnętrze jako teren uwolniony i otwarty. Jedna z jego najważniejszych prac: the Climbing of Buildings, Fences and other Opportunities jest fotograficzną rejestracją interakcji artysty z architekturą. Jongeleen interpretuje budowlaną powierzchnię miast nie jako zbiór ograniczeń, ale jako otwarte zaproszenie do zabawy.

Akcje Jeroena Jongelena z użyciem naklejek i graffiti naruszają subtelnie zestandaryzowane i skomercjalizowane wewnątrzmiejskie przestrzenie. Etykietując te działania jako Influenza, nawiązuje do zawartego w „wirusie grypy” potencjału zniekształcenia zwykłości i podkreśla charakter swojej aktywności – Jongeleen rozwija nieustannie nowe znaki, figury i teksty. Często bezpośrednio nawiązuje do hegemonii architekturalnych struktur i publicznych reklamowych przedstawień, przemieszcza lub uzupełnia ich wizualne kody. Jeroen Jongeleen rozumie swoją pracę nie tylko jako strategię aktywistyczną, ale także jako badanie możliwości artystycznej ekspresji w przestrzeni publicznej. 


Błędny pocisk pod nazwą Influenza, ukrywając się pod sztandarem współczesnej sztuki realizuje w domenie publicznej liczne interwencje. Igra ze wszystkimi zestawami kodów i reguł kontrolującymi miasta.

Reorganizacja już istniejących elementów ulicy, jak na przykład jego „przemalowane obrazy graffiti”, szare place malowane na czystych ścianach lub „przerwy w informacji” (przekreślanie informacji na ulicznych reklamowych plakatach) niosą ideę jego bojowego graficznego podejścia jako „uwolnionego i łatwo dostępnego przepływu informacji”.

Jongeleen mocno wierzy w konieczność ponownego przepracowania śladów, które pozostawiamy jako dowód naszej egzystencji, w oczach przyszłych cywilizacji. „Potrzebujemy więcej zniszczeń, więcej zużycia, celebracji i mniej osłon. Ślady użytkowania i znaki mówią w naszym imieniu”.

THERE’S NO MEDICINE BUT INFLUENZA ITSELF

Zuzanna Hadryś
Michał Lasota

  • Jeroen Jongeleen / Influenza / SNEEZE! (great details)
  • Jeroen Jongeleen / Influenza / SNEEZE! (great details)
  • Jeroen Jongeleen / Influenza / SNEEZE! (great details)
  • Jeroen Jongeleen / Influenza / SNEEZE! (great details)