6 czerwca - 14 lipca 2012

Katharina Marszewski Optik Boom

“Optik Boom” jest pierwszą indywidualną wystawą Kathariny Marszewski w Polsce.
Praktyka artystki krąży wokół znaczenia słowa i obrazu we współczesnym świecie. Marszewski podkreśla wagę procesu tworzenia, bliskiego kontaktu z materią, prób, szkiców i niezbędnych powtórzeń. W efekcie, obok mikro-instalacji powstają kolaże zadające pytanie o reprezentatywność obrazu. Prace wydają się być zatrzymane w odpowiednim momencie i w sposób nielinearny korespondują między sobą.

Katharina Marszewski urodziła się w 1980 roku w Warszawie, mieszka i pracuje w Berlinie. Jest absolwentką Hochschule für Bildende Künste w Braunschweigu. Ostatnio jej prace były pokazywane w ramach Art Berlin Contemporary, a w Polsce na wystawie „Piękna Pogoda” w Fundacji Galerii Foksal.

Wystawa jest efektem pobytu rezydencyjnego artystki w CSW Zamek Ujazdowski i zrealizowana we współpracy z Exile Berlin

  • Katharina Marszewski: Optik Boom
  • Katharina Marszewski: Optik Boom
  • Katharina Marszewski: Optik Boom
  • Katharina Marszewski: Optik Boom
  • Katharina Marszewski: Optik Boom