6 września - 12 października 2010

Każdy krok unosi mnie wyżej

Wojciech Bąkowski/ Piotr Bosacki/ Norman Leto/
Gizela Mickiewicz/ Przemysław Sanecki/
Magdalena Starska/ Paweł Sysiak

Tytuł wystawy, zaczerpnięty z wersu piosenki Arthura Russella, odnosi się do paralelności stanów fizykalnych i emocjonalnych. Terminy takie jak „lekkość” i „ciężar”, „prędkość” czy „przyciąganie” bardzo często służą za poręczne metafory, dzięki którym można czytelnie opisać własny stan. Nasze samopoczucie nieustannie wychyla się jak wskazówka potencjometru. Zwykły spacer ulicą może przynosić uczucie lekkości lub ciężaru, a rozbite na kuchennej podłodze jajko wprowadza nas w rozdrażnienie lub smutek. To, co dzieje się w głowie i pod naszymi stopami bywa zaskakująco analogiczne.
Wystawa ma ukazać, w jaki sposób artystyczne realizacje odnosząc się do zjawisk fizycznych przywołują szersze, egzystencjalne skojarzenia. Surowa i luźna konstrukcja piosenki Russella była formalną wskazówką przy doborze prac. Tytułowe „kroki” to kolejne elementy budujące dzieło – przedmiot, obraz, dźwięk i słowo – a sama wystawa nie tyle jest „o czymś”, lecz ma stanowić spójnie brzmiącą całość i „działać” jak dobra piosenka.

Zuzanna Hadryś
Michał Lasota

  • Każdy krok unosi mnie wyżej
  • Każdy krok unosi mnie wyżej
  • Każdy krok unosi mnie wyżej
  • Każdy krok unosi mnie wyżej
  • Każdy krok unosi mnie wyżej
  • Każdy krok unosi mnie wyżej