14 - 19 czerwca 2011

LISTE 16: Pokój, w którym teraz jesteś

Wojciech Bąkowski/ Piotr Bosacki/ Iza Tarasewicz

I am sitting in a room different from the one you are in now.
I am recording the sound of my speaking voice…

Alvin Lucier, 1969

Punktem wyjścia dla prezentacji Galerii Stereo na targach Liste 16 jest prosta sytuacja egzystencjalna: człowiek siedzący samotnie w pokoju. Tytuł jest swobodnie zaczerpnięty z klasycznej pracy Alvina Lucier i sama prezentacja jest w pewnym stopniu nawiązaniem do dorobku tego artysty. Takie kwestie jak użycie ludzkiego głosu, badanie audiosfery ludzkiego życia czy zjawisk fizycznych przy użyciu domowych narzędzi, namysł nad ciałem i jego funkcjonowaniem oraz relacja między światem zjawisk fizycznych a umysłem stanowią główne zainteresowania artystów, których twórczość prezentujemy.
Przywołanie Luciera poszerza także wyjściową sytuację w kierunku tematu „artysty w studio”. Podczas samotnego przebywania w pokoju/pracowni, przestrzeń życia zostaje sprowadzona do minimum, a ciało staje się centralnym punktem odniesienia. W takiej sytuacji przedmiotem artystycznej eksploracji staje się to, co najbliższe (na wyciągnięcie ręki), a dynamika rzeczywistości pokrywa się z ruchem myśli. Relacja ręka-głowa zdaje się być esencjonalna.

Ekspozycję którą przygotowujemy ma charakteryzować warsztatowa funkcjonalność, a oglądanie jej będzie przywołać wrażenie wizyty w studio artysty. Wizyty równie naturalnej jak odwiedziny w domu sąsiada.

Zuzanna Hadryś
Michał Lasota

Projekt dofinansowany ze środków
Instytutu Adama Mickiewicza

  • Liste 16: The Room You Are In Now
  • Liste 16: The Room You Are In Now
  • Liste 16: The Room You Are In Now