30 marca - 28 kwietnia 2012

Marek Meduna Galapagos / Germinal

Prace Marka Meduny częstokroć dotykają istoty mediów sztuki, a także ukazują złożoność reguł ludzkiego rozumowania. Pewne i dane z góry fakty są przez Medunę kwestionowane i następnie ujawniane w dziele sztuki przez sposób prezentacji, kształt i pozycję.
Na jego twórczość składają się rzeźby, instalacje, realizacje site-specific, znajdziemy w niej także tekst i malarstwo. W rezultacie na wystawie artysty widz dostrzega zazwyczaj jedynie częściowy, wybrany kierunek znaczeń. Uchwycenie konceptu wystawy, z dodatkową pomocą tytułów i opisów prac, zależy od sposobu w jaki widz zinterpretuje stworzoną przez artystę metaforyczną konstukcję połączeń (biorącą pod uwagę miejsce, przedmiot, język…).
Czasami Meduna kreuje nowy porządek w sposób ściśle logiczny, jednak istota jego pracy jest zmysłowa i intuicyjna. Doświadczenia artysty są wpisane w jego sztukę i odzwierciedlają uczucie konflitku, nieprzystosowania lub niezdecydowania. Meduna tworzy analogie tych doświadczeń, łącząc obraz i język; kształtowanie dzieła sztuki jest tutaj wynikiem zaangażowania wielu wzajemnie połączonych i zaszyfrowanych warstw.

Choć obrazy Meduny funkcjonują jako niezależne dzieła, na wystawach są łączone w rozbudowane instalacje. Artysta zestawia obrazy w spójne grupy, dodaje rysunki, tekst, obiekty, dokumentacje performance lub przedmioty codziennego użytku. Jego obrazy zawsze wydają się nieco niestosowne. Mimo cech dekoracyjnych zawsze zawierają coś, co dyskretnie zaburza ich harmonię.

Wystawa zrealizowana we współpracy z galerią SVIT PRAHA.

  • Marek Meduna: Galapágos / Germinal
  • Marek Meduna: Galapágos / Germinal
  • Marek Meduna: Galapágos / Germinal
  • Marek Meduna: Galapágos / Germinal
  • Marek Meduna: Galapágos / Germinal
  • Marek Meduna: Galapágos / Germinal
  • Marek Meduna: Galapágos / Germinal