16 grudnia 2016 - 31 stycznia 2017

Piotr Bosacki Perły na sznur

“Mógłbym prowadzić pamiętnik techniczny. Codziennie przed snem zapisywałbym, co się stało. Codziennie zaś od rana czytałbym całość pamiętnika od początku do końca, żeby nic nie zatarło się w mej pamięci.
Ponieważ z biegiem dni pamiętnik byłby coraz obszerniejszy, każdego dnia coraz więcej czasu poświęcałbym na czytanie pamiętnika. Coraz mniej czasu miałbym natomiast na wykonywanie czynności życiowych, które w pamiętniku mógłbym zapisać.
Tak czy inaczej, nadszedłby dzień poświęcony w całości na czytanie pamiętnika. Opisałbym ten dzień w pamiętniku tylko jednym zdaniem: „Dzisiaj czytałem pamiętnik”. To już by był koniec wszystkiego.”