Piąta wystawa indywidualna Mateusza Sadowskiego w galerii Stereo zawiera najnowsze prace artysty.
W dorobku Sadowskiego znajdują się cykle fotograficzne, prace wideo, filmy animowane oraz obiekty fotograficzne. Punktem wyjścia jest tu zazwyczaj fotografia, najczęściej poddana cyfrowej edycji, ale również procesom fizycznym. Sadowskiego interesuje zarówno kreowanie poetyckiego przekazu, jak i refleksja nad charakterystyką medium. W ostatnich pracach artysta wychodząc od fotografii cyfrowej zmierza ku nadaniu jej cech oryginału. Wyprodukowane w dostępnych współcześnie technikach fotografie (diasec, dibond, druk cyfrowy itp) są poddawane dalszemu przetworzeniu – podobnie jak przedmioty gotowe w pracy rzeźbiarza. Sadowski zatapia prace fotograficzne w żywicy lub gipsie, dodaje warstwy plasteliny i farby oraz pył fosforyzujący. W ten sposób fotografia otrzymuje cechy materialne wykraczając poza aspekty przedstawiające.
Centralnym elementem wystawy prezentowanej w ramach Warsaw Gallery Weekend jest film “Kształt chwili” (2018) – eksperymentalna, trójwymiarowa animacja poklatkowa, łącząca praktykę filmową, fotograficzną i rzeźbiarską Sadowskiego. Wykorzystując autorskie techniki oraz czasochłonne procesy związane z preprodukcją oraz postprodukcją animacji, artysta podejmuje refleksję nad kształtem obrazowania w dobie powszechnej automatyzacji procesów percepcji oraz nad możliwością omijania gotowych sposobów postrzegania.

Wystawa odbyła się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019.