Nic dziwnego, że Jakub Czyszczoń w tytule najnowszej wystawy odwołuje się do zjawiska dźwiękowego – łatwo znaleźć paralele między abstrakcją wizualną a muzyką, szczególnie jeśli chodzi o kwestie kompozycji.
Jednak późne echo niesie także skojarzenia literackiej natury – każe myśleć o obrazach, które utkwiły w pamięci, zdarzeniach, których reperkusje odczuwamy po czasie lub zdarzeniach, o których przypominamy sobie z opóźnieniem w wyniku przypadku lub wypadku.
Echo może nieść słowo, obraz, myśl lub gest. Odbija się wówczas nie w przestrzeni a w świadomości, w pamięci. To powtórzenie, które mimo iż wydarza się po czasie, może mieć siłę pierwowzoru. “Powtarzają się przedmioty z otoczenia, czasami w swojej dosłownej formie, ale częściej odmienione, przetworzone, zmodyfikowane”, opowiada Jakub o ostatnich pracach. “Coś jak odczucie rzeczywistości pijanego, odurzonego człowieka i jego logika operowania w tej rzeczywistości, jak gdyby obcowanie z fragmentami doświadczeń w zaburzonej chronologii i układzie.“
W serii najnowszych prac Czyszczonia ważne są relacje między nimi i kompozycja całości wystawy. “Wszystkie te inkorporowane obiekty, warstwy, części, fragmenty są składowymi zdarzeń, które koncentrują się w pracach, a które pochodzą z obserwacji, pozostałości minionych spojrzeń. Przypominają trochę wspomnienia, z ich niedoskonałościami, upodobaniem do łączenia się i wikłania. „Późne echo” jest właśnie pogłosem zdarzeń i obserwacji, które zastygają w pojedynczych obrazach.”

Wystawa odbyła się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2018.