5 października - 17 listopada 2012

Tania Perez Cordova If Used like Stones.

Twórczość Tanii Perez Cordova w całości dotyczy relacji między myśleniem, działaniem i funkcjonowaniem przedmiotów. Jak ujął to Adam Szymczyk, „[jej] praca zadaje pytania, w jaki sposób ktoś wytwarza rzecz, jak ktoś inny ją postrzega oraz jak wywrócić przyzwyczajenia do góry dnem”. Artystka dokonuje subtelnych ingerencji, podważając status quo rzeczy, komplikując ich sposób funkcjonowania w czasie i przestrzeni.
Kawałki lnianej tkaniny poddane zostały przyspieszonemu procesowi postarzania – zawieszone razem, wycięte wcześniej z tej samej rolki, są jednocześnie nowe i stare, próbują zajrzeć w przyszłość. Stara zdobiona rama o zmienionym kształcie na nowo zostaje zanurzona w teraźniejszości, dostaje nowe życie, jednocześnie zamrażając perspektywiczny skrót a więc i punkt widzenia w przestrzeni. Męski biceps odbity w delikatnej piance, zniekształcona mosiężna formatka, przewrócony skaner i wydruk na kartce A4.
Perez Cordova konstruuje wystawę tak, aby składające się na nią przedmioty trwały w zawieszeniu, aby zawieszony został codzienny sposób ich postrzegania i aby znaczenia zamiast narzucać się, unikały słów.

  • Tania Perez Cordova
  • Tania Perez Cordova
  • Tania Perez Cordova
  • Tania Perez Cordova