15 listopada - 21 grudnia 2013

Wojciech Bąkowski Wystawa prac: "Przegląd widoków", "Mapa czuwania", "Odnalezienie siebie"

Druga indywidualna wystawa Wojciecha Bąkowskiego w Galerii Stereo i jednocześnie pierwsza od trzech lat solowa prezentacja artysty w Warszawie, składać się będzie z jego najnowszych realizacji: filmu „Przegląd widoków”, obiektu audio „Mapa czuwania” i instalacji „Odnalezienie siebie”.
Wszystkie prace łączy zredukowana do modelowych przedstawień kwestia funkcjonowania człowieka w przestrzeni i pytanie o to, w jaki sposób świadomość bycia w świecie kształtuje dźwięk. Problemy percepcji Bąkowski podejmuje manipulując relacją między wzrokiem a słuchem (za pomocą środków filmowych i produkcji dźwięku) oraz konsekwentnie kreując sytuacje synestetyczne.
Animacja wideo „Przegląd widoków” składa się z kilku sekwencji symulujących przemierzanie przestrzeni. Zbieżna perspektywa, stawianie kroków, zapętlone mijanie płaszczyzn i dźwięków to składowe elementy tego filmu, przywodzącego na myśl prostą grę komputerową. „Mapa czuwania” to obiekt w postaci prostokątnego fragmentu pustej ściany, na której powierzchni rozmieszczone zostały nieregularnie źródła dźwięku, odtwarzające rytmicznie tautologiczny komunikat – słowo „wall”. Praca stawia pytanie o kierunek w którym podąża uwaga we mgle nieznanych, pozbawionych cech okoliczności; jednocześnie sugeruje błądzenie po omacku a także, poprzez skalę i warstwę muzyczną, narzuca całościowy ogląd.
„Odnalezienie siebie” to instalacja o zachwianej symetrii. Mimo że organizacja elementów jest prosta i statyczna – odpowiada układowi oczu i uszu w czaszce – to treści, obrazy i dźwięki kolidują tu ze sobą, wprowadzając ironiczną w świetle tytułu konfuzję. Wydaje się, że Bąkowski postrzega świat jako układ niemożliwych powiązań i stabilny stan to według niego jednoczesne odczuwanie przeciwieństw.
Całej wystawie przyświeca obraz jaźni zanurzonej w przestrzeni zewnętrznej. Wyjściowy i charakterystyczny dla artysty podział przestrzeni na miasto, dom i głowę jest w praktyce wywracany na opak, w przekonaniu, że relacja między nimi jest równa i wszystkie te obszary funkcjonują na zasadzie naczyń połączonych. Spacery jakie artysta odbywa obejmują zarówno miejskie chodniki jak i zawiłe ścieżki myślenia. W końcu to żadna różnica.

  • Wojciech Bąkowski
  • Wojciech Bąkowski
  • Wojciech Bąkowski
  • Wojciech Bąkowski